שירים

הפער

בין מה שנראה כלפי חוץ,לבין מה שאת מרגישה בפנים-ברחמך החמים,הוא זה הראוי לצמצוםבשנה החדשה ופה ביקום 🌏 אין צורך יותרלהעמיד

קריאה נוספת»

כאב

אוף!…הנה הוא בא, הוא מגיע בשעטה, כאב. כאב בלתי נסבל, ומיד אחריו או אפילו איתו, מגיע הרצון לברוח, לברוח רחוק,

קריאה נוספת»

אמא

היא שכבה פרקדן על הרצפה המאובקת בוכה בקול גדול עייפה מותשת שבורה וזועקת אישה אחרי לידה תינוקה מונח בעריסה משתוקקת

קריאה נוספת»